राजस्थानी भजन

सैयो में तो श्री जी कियो

shri-ji
Written by Aaditi Dave

सैयो में तो श्री जी कियो (Shoyo me to Shri ji kiyo bhajan in hindi mp3)

सैयो में तो श्री जी कियो विन्जारो है

इण बिन्जारे ने सोच हमारे है

ऐ इण गंग्श्यम ने सोच हमारो है , सैयो में तो ||टेर ||

पांच पचीसो री सैयो बालद लायो है ,

रिधि सिधी भरियो है भण्डारो ऐ , सैयो में तो …….||1||

गुरु गम गेड़ी सैयो हाथ सम्हालो है ,

इण पोटिये ने दियो ललकारो है सैयो में तो …………||2||

धरण गगन बिच सैयो , बलाद ढली है ,

राम रतन धन प्यारो है , सैयो में तो ………………….||3||

नवलो जी केवे सैयो धिन इण बिन्जारे ने ,

म्हारी काया रो कियो निस्तारो है सैयो मे तो …………….||4||

About the author

Aaditi Dave

Hello Every One, Jai Shree Krishna, as I Belong To Brahman Family I Got All The Properties of Hindu Spirituality From My Elders and Relatives & Decided To Spreading All The Stuff About Hindu Dharma's Devotional Facts at Only One Roof.