मंत्र-श्लोक-स्त्रोतं

राहु अष्टोत्तरशतनामावलिः

rahu

राहु बीज मन्त्र -

ॐ भ्राँ भ्रीं भ्रौं सः राहवे नमः ||

ॐ राहवे नमः ||

ॐ सैंहिकेयाय नमः ||

ॐ विधुन्तुदाय नमः ||

ॐ सुरशत्रवे नमः ||

ॐ तमसे नमः ||

ॐ फणिने नमः ||

ॐ गार्ग्यनयाय नमः ||

ॐ सुरापिने नमः ||

ॐ नीलजीमूतसंकाशाय नमः ||

ॐ चतुर्भुजाय नमः ||१०

ॐ खङ्गखेटकधारिणे नमः ||

ॐ वरदायकहस्तकाय नमः ||

ॐ शूलायुधाय नमः ||

ॐ मेघवर्णाय नमः ||

ॐ कृष्णध्वजपताकावते नमः ||

ॐ दक्षिणाशामुखरथाय नमः ||

ॐ तीक्ष्णदंष्ट्रकरालकाय नमः ||

ॐ शूर्पाकारसंस्थाय नमः ||

ॐ गोमेदाभरणप्रियाय नमः ||

ॐ माषप्रियाय नमः ||२०

ॐ कश्यपर्षिनन्दनाय नमः ||

ॐ भुजगेश्वराय नमः ||

ॐ उल्कापातयित्रे नमः ||

ॐ शूलिने नमः ||

ॐ निधिपाय नमः ||

ॐ कृष्णसर्पराजे नमः ||

ॐ विषज्वलावृतास्याय अर्धशरीराय नमः ||

ॐ शात्रवप्रदाय नमः ||

ॐ रवीन्दुभीकराय नमः ||

ॐ छायास्वरूपिणे नमः ||३०

ॐ कठिनाङ्गकाय नमः ||

ॐ द्विषच्चक्रच्छेदकाय नमः ||

ॐ करालास्याय नमः ||

ॐ भयंकराय नमः ||

ॐ क्रूरकर्मणे नमः ||

ॐ तमोरूपाय नमः ||

ॐ श्यामात्मने नमः ||

ॐ नीललोहिताय नमः ||

ॐ किरीटिणे नमः ||

ॐ नीलवसनाय नमः ||४०

ॐ शनिसमान्तवर्त्मगाय नमः ||

ॐ चाण्डालवर्णाय नमः ||

ॐ अश्व्यर्क्षभवाय नमः ||

ॐ मेषभवाय नमः ||

ॐ शनिवत्फलदाय नमः ||

ॐ शूराय नमः ||

ॐ अपसव्यगतये नमः ||

ॐ उपरागकराय नमः ||

ॐ सोमसूर्यच्छविविमर्दकाय नमः ||

ॐ नीलपुष्पविहाराय नमः ||५०

ॐ ग्रहश्रेष्ठाय नमः ||

ॐ अष्टमग्रहाय नमः ||

ॐ कबन्धमात्रदेहाय नमः ||

ॐ यातुधानकुलोद्भवाय नमः ||

ॐ गोविन्दवरपात्राय नमः ||

ॐ देवजातिप्रविष्टकाय नमः ||

ॐ क्रूराय नमः ||

ॐ घोराय नमः ||

ॐ शनेर्मित्राय नमः ||

ॐ शुक्रमित्राय नमः ||६०

ॐ अगोचराय नमः ||

ॐ माने गङ्गास्नानदात्रे नमः ||

ॐ स्वगृहे प्रबलाढ्यदाय नमः ||

ॐ सद्गृहेऽन्यबलधृते नमः ||

ॐ चतुर्थे मातृनाशकाय नमः ||

ॐ चन्द्रयुक्ते चण्डालजन्मसूचकाय नमः ||

ॐ सिंहजन्मने नमः ||

ॐ राज्यदात्रे नमः ||

ॐ महाकायाय नमः ||

ॐ जन्मकर्त्रे नमः ||७०

ॐ विधुरिपवे नमः ||

ॐ मादकज्ञानदाय नमः ||

ॐ जन्मकन्याराज्यदात्रे नमः ||

ॐ जन्महानिदाय नमः ||

ॐ नवमे पितृहन्त्रे नमः ||

ॐ पञ्चमे शोकदायकाय नमः ||

ॐ द्यूने कलत्रहन्त्रे नमः ||

ॐ सप्तमे कलहप्रदाय नमः ||

ॐ षष्ठे वित्तदात्रे नमः ||

ॐ चतुर्थे वैरदायकाय नमः ||८०

ॐ नवमे पापदात्रे नमः ||

ॐ दशमे शोकदायकाय नमः ||

ॐ आदौ यशः प्रदात्रे नमः ||

ॐ अन्ते वैरप्रदायकाय नमः ||

ॐ कालात्मने नमः ||

ॐ गोचराचाराय नमः ||

ॐ धने ककुत्प्रदाय नमः ||

ॐ पञ्चमे धिशणाशृङ्गदाय नमः ||

ॐ स्वर्भानवे नमः ||

ॐ बलिने नमः ||९०

ॐ महासौख्यप्रदायिने नमः ||

ॐ चन्द्रवैरिणे नमः ||

ॐ शाश्वताय नमः ||

ॐ सुरशत्रवे नमः ||

ॐ पापग्रहाय नमः ||

ॐ शाम्भवाय नमः ||

ॐ पूज्यकाय नमः ||

ॐ पाटीरपूरणाय नमः ||

ॐ पैठीनसकुलोद्भवाय नमः ||

ॐ भक्तरक्षाय नमः ||१००

ॐ राहुमूर्तये नमः ||

ॐ सर्वाभीष्टफलप्रदाय नमः ||

ॐ दीर्घाय नमः ||

ॐ कृष्णाय नमः ||

ॐ अतनवे नमः ||

ॐ विष्णुनेत्रारये नमः ||

ॐ देवाय नमः ||

ॐ दानवाय नमः ||

||इति राहु अष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णम् ||

About the author

Aaditi Dave

Hello Every One, Jai Shree Krishna, as I Belong To Brahman Family I Got All The Properties of Hindu Spirituality From My Elders and Relatives & Decided To Spreading All The Stuff About Hindu Dharma's Devotional Facts at Only One Roof.

Search Kare

सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पोस्ट

bhaktisanskar-english