राजस्थानी भजन

लाल जी लाडूडो लो

laddu
Written by Aaditi Dave

[quads id = “2”]

लाल जी लाडूडो लो (Lal ji Ladudo lo bhajan in hindi Mp3)

लाल जी लाडूडो लो

लाल जी लाडूडो लो , मोने दई बिलोवा दो |

श्याम जी लाडूडो लो , मोने मई मिलोवा दो ||

प्रातः : समय उठ धेन चरावे मेरे हाथ दुहारी ,

बासन कुसन ललिता जी मांजे , मारे बाल भोग री त्यारी ,

ओ लाल जी लाडूडो लो मोने दही बिलोवा दो ||1|

रोय रोय अंखिया रति किनी , झाग्लो रोय भिन्जोयो

मारे श्याम ने दोय पर्नाऊ एक काली ने दूजी गोरी ,

[quads id = “3”]

ओ लाल जी लाडूडो लो ………..||2||

खीर खांड रा दूना भरिया , ऊपर माखन लो लाल जी

ऊपर मिश्री, लो लाल जी लादुदो लो …….||3||

मात यशोदा माहि बिलोवे कुंवर कान्ह मुख

सोमा जोवे , थों पर सूरदास बलिहारी ओ लाल जी

ओ लाल जी लाडूडो लो मोने दही बिलोवा दो ||4||

[quads id = “4”]

About the author

Aaditi Dave

Hello Every One, Jai Shree Krishna, as I Belong To Brahman Family I Got All The Properties of Hindu Spirituality From My Elders and Relatives & Decided To Spreading All The Stuff About Hindu Dharma's Devotional Facts at Only One Roof.