राजस्थानी भजन

खडी गोपिया पूछे ऐकली

Written by Aaditi Dave

[quads id = “2”]

खडी गोपिया पूछे ऐकली (Khadi Gopiya puche Ekali Bhajan in hindi Mp3)

खड़ी गोपियां पूछे राधा एकली एकली जातोड़ा,

सांवरिया माने छानै छाने देखली |

किसे नगर सू आयो रे सांवरा , किसे नगर थै जावेला ,

नन्द बाबा रा कंवर लाडला , सांची बात बतावेला |

खड़ी गोपियां …….

गड़ गोकुल सूं आयो ये गोपियां मथुरा नगरी जावोला |

मामा कंस ने मार ने , भूमि रो भार उतारोला |

खड़ी गोपियां …….

[quads id = “3”]

कई तुम्हारो नाम सांवरो कई तुम्हारी जातडली |

मात जसोदा रो कंवर लाडला कठे गमाई सारी रातडली |

खड़ी गोपियां …….

नवलख धेनु बाबा नन्द घर दूजे माखन री कोई कमी नहीं |

चोर चोर ने माखन खायो , आ कृ पद गई आदतड़ी |

खड़ी गोपियां …….

थारो माखन खातो ऐ जशोदा मोय खिलाई साकर्डी |

[quads id = “2”]

गोपियां रो माखन्या मीठो पूर्व जन्म री प्रितडली |

खड़ी गोपियां …….

चन्द्र शखी बृज बालकृष्ण छबी हरक निरख गुण गावे |

नन्द बाबा री कृपा वे तो सनमुख दर्शन पावोला |

दाउलाल री कृपा वे तो सनमुख दर्शन पावेला |

खड़ी गोपियां …….

[quads id = “4”]

About the author

Aaditi Dave

Hello Every One, Jai Shree Krishna, as I Belong To Brahman Family I Got All The Properties of Hindu Spirituality From My Elders and Relatives & Decided To Spreading All The Stuff About Hindu Dharma's Devotional Facts at Only One Roof.