मंत्र-श्लोक-स्त्रोतं

देवी मंत्र और स्तुति दुर्गा,शीतल,चामुंडा | देवी मन्त्र, स्तुति

ambe-maa

देवी मन्त्र 

1) या देवी सर्वभूतेषु माँ रुपेण संस्थिता |

    या देवी सर्वभूतेषु शक्ती रुपेण संस्थिता |

    या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रुपेण संस्थिता |

    या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रुपेण संस्थिता |

    नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ||

2) ॐ श्री दुर्गायै नमः

श्री दुर्गा गायत्री मन्त्र

ॐ महादेव्यै विह्महे दुर्गायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ।।

श्री चामुण्डा मन्त्र

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ।।

श्री शीतला स्तुति

शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत् पिता ।

शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः ।।

श्री काली स्तुति 

काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी ।

सर्वानन्दकरी देवी नारायणि नमोऽस्तुते ।।

नयी पोस्ट आपके लिए