मंत्र-श्लोक-स्त्रोतं

बुध अष्टोत्तरशतनामवलिः – श्री बुध के 108 नाम और बीज मंत्र

budh-108-names

बुध बीज मन्त्र 

ॐ ब्राँ ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः ||

बुध अष्टोत्तर शतनामवलिः – Budha Ashtottara Shatanamavali 

ॐ बुधाय नमः ||

ॐ बुधार्चिताय नमः ||

ॐ सौम्याय नमः ||

ॐ सौम्यचित्ताय नमः ||

ॐ शुभ: प्रदाय नमः ||

ॐ दृढव्रताय नमः ||

ॐ दृढफलाय नमः ||

ॐ श्रुतिजालप्रबोधकाय नमः ||

ॐ सत्यवासाय नमः ||

ॐ सत्यवचसे नमः ||१०

ॐ श्रेयसां पतये नमः ||

ॐ अव्ययाय नमः ||

ॐ सोमजाय नमः ||

ॐ सुखदाय नमः ||

ॐ श्रीमते नमः ||

ॐ सोमवंशप्रदीपकाय नमः ||

ॐ वेदविदे नमः ||

ॐ वेदतत्त्वाशाय नमः ||

ॐ वेदान्तज्ञानभास्कराय नमः ||

ॐ विद्याविचक्षणाय नमः ||२०

ॐ विभुवे नमः ||

ॐ विद्वत्प्रीतिकराय नमः ||

ॐ ऋजवे नमः ||

ॐ विश्वानुकूलसंचाराय नमः ||

ॐ विशेषविनयान्विताय नमः ||

ॐ विविधागमसारज्ञाय नमः ||

ॐ वीर्यवते नमः ||

ॐ विगतज्वराय नमः ||

ॐ त्रिवर्गफलदाय नमः ||

ॐ अनन्ताय नमः ||३०

ॐ त्रिदशाधिपपूजिताय नमः ||

ॐ बुद्धिमते नमः ||

ॐ बहुशास्त्रज्ञाय नमः ||

ॐ बलिने नमः ||

ॐ बन्धविमोचकाय नमः ||

ॐ वक्रातिवक्रगमनाय नमः ||

ॐ वासवाय नमः ||

ॐ वसुधाधिपाय नमः ||

ॐ प्रसन्नवदनाय नमः ||

ॐ वन्द्याय नमः ||४०

ॐ वरेण्याय नमः ||

ॐ वाग्विलक्षणाय नमः ||

ॐ सत्यवते नमः ||

ॐ सत्यसंकल्पाय नमः ||

ॐ सत्यबन्धवे नमः ||

ॐ सदादराय नमः ||

ॐ सर्वरोगप्रशमनाय नमः ||

ॐ सर्वमृत्युनिवारकाय नमः ||

ॐ वाणिज्यनिपुणाय नमः ||

ॐ वश्याय नमः ||५०

ॐ वाताङ्गाय नमः ||

ॐ वातरोगहृते नमः ||

ॐ स्थूलाय नमः ||

ॐ स्थैर्यगुणाध्यक्षाय नमः ||

ॐ स्थूलसूक्ष्मादिकारणाय नमः ||

ॐ अप्रकाशाय नमः ||

ॐ प्रकाशात्मने नमः ||

ॐ घनाय नमः ||

ॐ गगनभूषणाय नमः ||

ॐ विधिस्तुत्याय नमः ||६०

ॐ विशालाक्षाय नमः ||

ॐ विद्वज्जनमनोहराय नमः ||

ॐ चारुशीलाय नमः ||

ॐ स्वप्रकाशाय नमः ||

ॐ चपलाय नमः ||

ॐ जितेन्द्रियाय नमः ||

ॐ उदङ्मुखाय नमः ||

ॐ मखासक्ताय नमः ||

ॐ मगधाधिपतये नमः ||

ॐ हरये नमः ||७०

ॐ सौम्यवत्सरसंजाताय नमः ||

ॐ सोमप्रियकराय नमः ||

ॐ महते नमः ||

ॐ सिंहाधिरूढाय नमः ||

ॐ सर्वज्ञाय नमः ||

ॐ शिखिवर्णाय नमः ||

ॐ शिवंकराय नमः ||

ॐ पीताम्बराय नमः ||

ॐ पीतवपुषे नमः ||

ॐ पीतच्छत्रध्वजाङ्किताय नमः ||८०

ॐ खड्गचर्मधराय नमः ||

ॐ कार्यकर्त्रे नमः ||

ॐ कलुषहारकाय नमः ||

ॐ आत्रेयगोत्रजाय नमः ||

ॐ अत्यन्तविनयाय नमः ||

ॐ विश्वपवनाय नमः ||

ॐ चाम्पेयपुष्पसंकाशाय नमः ||

ॐ चारणाय नमः ||

ॐ चारुभूषणाय नमः ||

ॐ वीतरागाय नमः ||९०

ॐ वीतभयाय नमः ||

ॐ विशुद्धकनकप्रभाय नमः ||

ॐ बन्धुप्रियाय नमः ||

ॐ बन्धुयुक्ताय नमः ||

ॐ वनमण्डलसंश्रिताय नमः ||

ॐ अर्केशाननिवासस्थाय नमः ||

ॐ तर्कशास्त्रविशारदाय नमः ||

ॐ प्रशान्ताय नमः ||

ॐ प्रीतिसंयुक्ताय नमः ||

ॐ प्रियकृते नमः ||१००

ॐ प्रियभूषणाय नमः ||

ॐ मेधाविने नमः ||

ॐ माधवसक्ताय नमः ||

ॐ मिथुनाधिपतये नमः ||

ॐ सुधिये नमः ||

ॐ कन्याराशिप्रियाय नमः ||

ॐ कामप्रदाय नमः ||

ॐ घनफलाश्रयाय नमः ||

इति बुध अष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णम् 

About the author

Aaditi Dave

Hello Every One, Jai Shree Krishna, as I Belong To Brahman Family I Got All The Properties of Hindu Spirituality From My Elders and Relatives & Decided To Spreading All The Stuff About Hindu Dharma's Devotional Facts at Only One Roof.