शिव भजन

कौन है वो कौन है वो, कहाँ से वो आया – शिव भजन

shiv-tandav-bahubali-film-s

कौन है वो कौन है वो – kaun hai wo kon hai wo Mp3 Song download

kon hai wo kon hai wo lyrics

कौन है वो कौन है वो,
कहाँ से वो आया,
चारों दिशाओ में तेज़ सा वो छाया,
उसकी भुजाएं बदले कथाएँ,
भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले,
देख जरा ये विचित्र माया।।

जटा कटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी,
विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि,
धगद् धगद् धगज्ज्वलल् ललाट पट्ट पावके,
किशोर चन्द्र शेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम।

कौन है वो कौन है वो,
कहाँ से वो आया,
चारों दिशाओ में तेज़ सा वो छाया,
उसकी भुजाएं बदले कथाएँ,
भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले,
देख जरा ये विचित्र माया।।

धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बन्धु बन्धुरस्,
फुरद् ध्रुगन्त सन्तति प्रमोद मान मान से,
कृपा कटाक्ष धारणी निरुद्ध दुर्धरापदि,
क्वचिद् दिगम्बरे मनो विनोदमेदु वस्तुनि।

लता भुजङ्ग पिङ्गलस् फुरत्फणा मणिप्रभा,
कदम्ब कुङ्कुमद्रवप् रलिप्तदिग्व धूमुखे,
मदान्ध सिन्धुरस् फुरत् त्वगुत्तरीयमे दुरे,
मनो विनोद मद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि।

कौन है वो कौन है वो,
कहाँ से वो आया,
चारों दिशाओ में तेज़ सा वो छाया,
उसकी भुजाएं बदले कथाएँ,
भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले,
देख जरा ये विचित्र माया।।

About the author

Abhishek Purohit

Hello Everybody, I am a Network Professional & Running My Training Institute Along With Network Solution Based Company and I am Here Only for My True Faith & Devotion on Lord Shiva. I want To Share Rare & Most Valuable Content of Hinduism and its Spiritualism. so that young generation May get to know about our religion's power

क्या आपको हमारी पोस्ट पसंद आयी ?

Copy past blocker is powered by https://bhaktisanskar.com